Furnizare produse CPV 03413000-8 Lemn de foc (Rev.2)

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

- la procedura de achizitie directa

 • Autoritatea Contractanta: SC Alca Textile Prod SRL
 • Denumirea invitatiei: Pentru achizitia de Contract de furnizare privind achizitia lemnelor de foc
 • Procedura de atribuire: achizitie directa
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
 • Cod CPV: 03413000-8 Lemn de foc (Rev.2)
 • Tip contract: contract de servicii;
 • Obiectul contractului: Contract de furnizare privind achizitia lemnelor de foc – în cadrul proiectului  „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS” – ID Proiect: POSDRU/168/6.1/S/144616;
 • Data limita de depunere a ofertei: 15.11.2015, ora 14:00;
 • Adresa la care se transmit ofertele: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6, Bucuresti
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 15.11.2015, ora 14:00;
 • Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6
 • Limbile de redactare a ofertelor: Romana;
 • Valoarea estimata: 7.258,06 lei, fara TVA;

Persoana de contact Responsabil Achizitii Publice – Calin MATVEI, Tel:0769/179399, E-mail calin_matvei@yahoo.com