Achizitii

Furnizare materiale promotionale CPV 98000000-3 Alte servicii comunitare, sociale şi personale

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

- la procedura de achizitie directa

 • Autoritatea Contractanta: SC Alca Textile Prod SRL
 • Denumirea invitatiei: Pentru achizitia de Contract de realizare materiale promotionale prezentare si promovare structurala sociala
 • Procedura de atribuire: achizitie directa – selectie de oferte;
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
 • Cod CPV: 98000000-3 Alte servicii comunitare, sociale şi personale (Rev.2)
 • Tip contract: contract de prestari servicii;
 • Obiectul contractului: Contract de realizare materiale promotionale prezentare si promovare structurala sociala - în cadrul proiectului  „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS” – ID Proiect: POSDRU/168/6.1/S/144616;
 • Data limita de depunere a ofertelor: 04.12.2015, ora 14:00;
 • Adresa la care se transmit ofertele: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6, Bucuresti
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 04.12.2015, ora 16:00;
 • Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6
 • Limbile de redactare a ofertelor: Romana;
 • Valoarea estimata: 3.905,00 lei, fara TVA;
 • Criteri de calificare (conform fisei de date a achizitiei);
 • Modul de obtinere a documentatiei de atribuire ( fisa de date a achizitiei, caiet de sarcini, formulare, clauze contractuale): se elibereaza in baza unei solicitari scrise, inaintata autoritatii contractante;
 • Documentatia de atribuire (click pentru a vizualiza sau descarca)

Persoana de contact Responsabil Achizitii Publice – Calin MATVEI, Tel:0769/179399, E-mail calin_matvei@yahoo.com

Published: 15 noiembrie 2015

Achizitie directa CPV 19211100-9 Tesaturi mixte

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

- la procedura de achizitie directa

 • Autoritatea Contractanta: SC Alca Textile Prod SRL
 • Denumirea invitatiei: Pentru achizitia de Contract de furnizare materii prime
 • Procedura de atribuire: achizitie directa – selectie de oferte;
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
 • Cod CPV: 19211100 Ţesături mixte (Rev.2); 19442100-7 Aţe pentru cusut sintetice (Rev.2)
 • Tip contract: contract de furnizare;
 • Obiectul contractului: Contract de furnizare materii prime – în cadrul proiectului  „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS” – ID Proiect: POSDRU/168/6.1/S/144616;
 • Data limita de depunere a ofertelor: 26.11.2015, ora 14:00;
 • Adresa la care se transmit ofertele: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6, Bucuresti
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 26.11.2015, ora 16:00;
 • Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6
 • Limbile de redactare a ofertelor: Romana;
 • Valoarea estimata: 85.985,96 lei, fara TVA;
 • Criteri de calificare (conform fisei de date a achizitiei);
 • Modul de obtinere a documentatiei de atribuire ( fisa de date a achizitiei, caiet de sarcini, formulare, clauze contractuale): se elibereaza in baza unei solicitari scrise, inaintata autoritatii contractante;
 • Documntatie de atribuire (click pentru vizualizare si descarcare)

Persoana de contact Responsabil Achizitii Publice – Calin MATVEI, Tel:0769/179399, E-mail calin_matvei@yahoo.com

Published: 12 noiembrie 2015

Achizitie directa CPV 42715000-1 Masini de cusut si brodat, CPV 42718100-3 Masini de calcat, CPV 42611000-1 Masini de surfilat, soft pentru brodat, accesorii brodat, manechine croitorie

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

- la procedura de achizitie directa

 • Autoritatea Contractanta: SC Alca Textile Prod SRL
 • Denumirea invitatiei: Pentru achizitia de Contract de furnizare produse
 • Procedura de atribuire: achizitie directa – selectie de oferte;
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
 • Cod CPV: 42715000-1 Masina de cusut (Rev.2); 42718100-3 Masina de calcat (Rev.2); 42712000-0 Masina de filat(Rev.2).
 • Tip contract: contract de furnizare;
 • Obiectul contractului: Contract de furnizare produse – în cadrul proiectului  „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS” – ID Proiect: POSDRU/168/6.1/S/144616;
 • Data limita de depunere a ofertelor: 02.12.2015, ora 14:00;
 • Adresa la care se transmit ofertele: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6, Bucuresti
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 02.12.2015, ora 16:00;
 • Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6
 • Limbile de redactare a ofertelor: Romana;
 • Valoarea estimata: 75.596,77 lei, fara TVA;
 • Criteri de calificare (conform fisei de date a achizitiei);
 • Modul de obtinere a documentatiei de atribuire ( fisa de date a achizitiei, caiet de sarcini, formulare, clauze contractuale): se elibereaza in baza unei solicitari scrise, inaintata autoritatii contractante;
 • Documentatie de atribuire (click pentru vizualizare si descarcare)

Persoana de contact Responsabil Achizitii Publice – Calin MATVEI, Tel:0769/179399, E-mail calinmatvei@yahoo.com

Published: 10 noiembrie 2015

Furnizare produse CPV 03413000-8 Lemn de foc (Rev.2)

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

- la procedura de achizitie directa

 • Autoritatea Contractanta: SC Alca Textile Prod SRL
 • Denumirea invitatiei: Pentru achizitia de Contract de furnizare privind achizitia lemnelor de foc
 • Procedura de atribuire: achizitie directa
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
 • Cod CPV: 03413000-8 Lemn de foc (Rev.2)
 • Tip contract: contract de servicii;
 • Obiectul contractului: Contract de furnizare privind achizitia lemnelor de foc – în cadrul proiectului  „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS” – ID Proiect: POSDRU/168/6.1/S/144616;
 • Data limita de depunere a ofertei: 15.11.2015, ora 14:00;
 • Adresa la care se transmit ofertele: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6, Bucuresti
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 15.11.2015, ora 14:00;
 • Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6
 • Limbile de redactare a ofertelor: Romana;
 • Valoarea estimata: 7.258,06 lei, fara TVA;

Persoana de contact Responsabil Achizitii Publice – Calin MATVEI, Tel:0769/179399, E-mail calin_matvei@yahoo.com

Published: 1 noiembrie 2015

Achizitie directa CPV 30213100-6 Computere portabile, CPV 30216110-0 Scanere informatice, Imprimanta multifunctionala

Notă privind estimarea valorii contractului de achiziţie

Beneficiar: SC Alca Textile Prod SRL 
Titlul proiectului POSDRU : „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS”
ID proiect POSDRU:  144616
Linia de finanţare: DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Denumirea contractului de achiziţie: Furnizare de produse privind echipament pentru birouri
Obiectul contractului de achiziţie: Furnizare de produse
Cod CPV: 30131000-6Echipament pentru birouri de corespondenţă (Rev.2)

Evaluarea contractului de achiziţie de produse/servicii/lucrări se realizează in conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziţie publică prevăzute in OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Nr.crt. Descriereaprodusului/

serviciului/ lucrării

Cantitate Preţul estimat/Valoarea tarifuluimediu lunar/Costul estimat pe

categorii de lucrării (fără TVA)

Total 
1) Scanner portabil 1 1.048,39  1.048,39 
2) Imprimanta portabila 1 1.008,06  1.008,06 
3) Multifunctionala Laser 1 2.419,35  2.419,35 
4) Laptop 4 2.419,35  9.677,42
5) Router Wireless 1 362,90  362,90 
Total lei, fără TVA 14.516,13 
Total euro (curs euro 1 euro = 4,4496 lei din data 25.05.2015.), fără TVA 3.262,34

Published: 19 octombrie 2015

Achizitie directa CPV 39130000-2 Mobilier de birou, CPV 30190000-7 Diverse masini, echipamente si accesorii de birou

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

- la procedura de achizitie directa

 • Autoritatea Contractanta: SC Alca Textile Prod SRL
 • Denumirea invitatiei: Pentru achizitia de Contract de furnizare bunuri
 • Procedura de atribuire: achizitie directa – selectie de oferte;
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
 • Cod CPV: 39130000-2 Mobilier de birou (Rev.2); 30190000-7 Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)
 • Tip contract: contract de furnizare;
 • Obiectul contractului: Contract de furnizare bunuri – în cadrul proiectului  „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS” – ID Proiect: POSDRU/168/6.1/S/144616;
 • Data limita de depunere a ofertelor: 26.10.2015, ora 14:00;
 • Adresa la care se transmit ofertele: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6, Bucuresti
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 26.10.2015, ora 16:00;
 • Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6
 • Limbile de redactare a ofertelor: Romana;
 • Valoarea estimata: 16.129,03 lei, fara TVA;
 • Criteri de calificare (conform fisei de date a achizitiei);
 • Modul de obtinere a documentatiei de atribuire ( fisa de date a achizitiei, caiet de sarcini, formulare, clauze contractuale): se elibereaza in baza unei solicitari scrise, inaintata autoritatii contractante;
 • Documentatia de atribuire (click pentru a vizualiza sau descarca)

Persoana de contact Responsabil Achizitii Publice – Calin MATVEI, Tel:0769/179399, E-mail calin_matvei@yahoo.com

Published: 10 octombrie 2015

Achizitie directa CPV 60180000-3 Închiriere vehicule transport marfa cu sofer

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

- la procedura de achizitie directa

 • Autoritatea Contractanta: SC Alca Textile Prod SRL
 • Denumirea invitatiei: Pentru achizitia de Contract de prestari servicii de inchiriere vehicule de transport marfa cu sofer.
 • Procedura de atribuire: achizitie directa – selectie de oferte;
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
 • Cod CPV: 60180000-3 Închiriere de vehicule de transport de mărfuri cu şofer (Rev.2)
 • Tip contract: contract de prestari servicii;
 • Obiectul contractului: Contract de prestari servicii de inchiriere vehicule de transport marfa cu sofer.-  în cadrul proiectului  „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS” – ID Proiect: POSDRU/168/6.1/S/144616;
 • Data limita de depunere a ofertelor: 15.06.2015, ora 14:00;
 • Adresa la care se transmit ofertele: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6, Bucuresti
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 15.06.2015, ora 16:00;
 • Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6
 • Limbile de redactare a ofertelor: Romana;
 • Valoarea estimata: 25.322,58 lei, fara TVA;
 • Criteri de calificare (conform fisei de date a achizitiei);
 • Modul de obtinere a documentatiei de atribuire ( fisa de date a achizitiei, caiet de sarcini, formulare, clauze contractuale): se elibereaza in baza unei solicitari scrise, inaintata autoritatii contractante;
 • Documentatie de atribuire (click pentru descarcare sau vizualizare)

Persoana de contact Responsabil Achizitii Publice – Calin MATVEI, Tel:0769/179399, E-mail calin_matvei@yahoo.com

Published: 8 iunie 2015

Achizitie directa CPV 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri www

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

- la procedura de achizitie directa

 • Autoritatea Contractanta: SC Alca Textile Prod SRL
 • Denumirea invitatiei: Pentru achizitia de Contract de Servicii de proiectare de site-uri
 • Procedura de atribuire: achizitie directa – selectie de oferte;
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
 • Cod CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
 • Tip contract: contract de servicii;
 • Obiectul contractului: Contract de Servicii de proiectare de site-uri – în cadrul proiectului  „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS” – ID Proiect: POSDRU/168/6.1/S/144616;
 • Data limita de depunere a ofertelor: 16.06.2015, ora 14:00;
 • Adresa la care se transmit ofertele: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6, Bucuresti
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 16.06.2015, ora 16:00;
 • Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6
 • Limbile de redactare a ofertelor: Romana;
 • Valoarea estimata: 3.629,03 lei, fara TVA;
 • Criteri de calificare (conform fisei de date a achizitiei);
 • Modul de obtinere a documentatiei de atribuire ( fisa de date a achizitiei, caiet de sarcini, formulare, clauze contractuale): se elibereaza in baza unei solicitari scrise, inaintata autoritatii contractante;
 • Documentatie de atribuire (click pentru a vizualiza sau a descarca)

Persoana de contact Responsabil Achizitii Publice – Calin MATVEI, Tel:0769/179399, E-mail calin_matvei@yahoo.com

Published: 3 iunie 2015

Achizitie directa CPV 30197644-2 Hartie xerox A4 80g, CPV 22852000-7 Dosar PVC cu sina, CPV 30199500-5 Biblioraft plastifiat 75mm/50mm, CPV 30199230-1 Plic B4 cu burduf 50mm, CPV 30192125-3 Evidentiator, CPV 30192125-3 Marker, CPV 30192000-1 Folie de protectie, CPV 30197330-8 Perforator, CPV 30197320-5 Capsator, CPV 30192121-5 Pixuri, CPV 30192126-0 Creion mecanic, CPV 30192132-5 Mine creion mecanic

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

- la procedura de achizitie directa

 • Autoritatea Contractanta: SC Alca Textile Prod SRL
 • Denumirea invitatiei: Pentru achizitia de Contract de furnizare produse
 • Procedura de atribuire: achizitie directa – selectie de oferte;
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
 • Cod CPV: 30197644-2 Hartie xerografica (Rev.2); 22852000-7 Dosare (Rev.2); 30199500-5 Bibliorafturi, mape de corespondenţă, clasoare şi articole similare (Rev.2); 30199230-1 Plicuri (Rev.2); 30192125-3 Carioca permanente (Rev.2); 30192000-1 Accesorii de birou (Rev.2); 30197330-8 Perforatoare (Rev.2); 30197320-5 Capsatoare (Rev.2); 30192121-5 Pixuri (Rev.2); 30192126-0 Creioane mecanice (Rev.2); 30192132-5 Mine de rezervă pentru creioane(Rev.2)
 • Tip contract: contract de furnizare;
 • Obiectul contractului: Contract de furnizare materiale consumabile papetarie – în cadrul proiectului  „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS” – ID Proiect: POSDRU/168/6.1/S/144616;
 • Data limita de depunere a ofertelor: 17.06.2015, ora 14:00;
 • Adresa la care se transmit ofertele: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6, Bucuresti
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 17.06.2015, ora 16:00;
 • Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6
 • Limbile de redactare a ofertelor: Romana;
 • Valoarea estimata: 6.838,27 lei, fara TVA;
 • Criteri de calificare (conform fisei de date a achizitiei);
 • Modul de obtinere a documentatiei de atribuire ( fisa de date a achizitiei, caiet de sarcini, formulare, clauze contractuale): se elibereaza in baza unei solicitari scrise, inaintata autoritatii contractante;
 • Documentatia de atribuire (click pentru a vizualiza sau a descarca)

Persoana de contact Responsabil Achizitii Publice – Calin MATVEI, Tel:0769/179399, E-mail calin_matvei@yahoo.com

Published: 3 iunie 2015