Achizitie directa CPV 42715000-1 Masini de cusut si brodat, CPV 42718100-3 Masini de calcat, CPV 42611000-1 Masini de surfilat, soft pentru brodat, accesorii brodat, manechine croitorie

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

- la procedura de achizitie directa

 • Autoritatea Contractanta: SC Alca Textile Prod SRL
 • Denumirea invitatiei: Pentru achizitia de Contract de furnizare produse
 • Procedura de atribuire: achizitie directa – selectie de oferte;
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
 • Cod CPV: 42715000-1 Masina de cusut (Rev.2); 42718100-3 Masina de calcat (Rev.2); 42712000-0 Masina de filat(Rev.2).
 • Tip contract: contract de furnizare;
 • Obiectul contractului: Contract de furnizare produse – în cadrul proiectului  „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS” – ID Proiect: POSDRU/168/6.1/S/144616;
 • Data limita de depunere a ofertelor: 02.12.2015, ora 14:00;
 • Adresa la care se transmit ofertele: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6, Bucuresti
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 02.12.2015, ora 16:00;
 • Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6
 • Limbile de redactare a ofertelor: Romana;
 • Valoarea estimata: 75.596,77 lei, fara TVA;
 • Criteri de calificare (conform fisei de date a achizitiei);
 • Modul de obtinere a documentatiei de atribuire ( fisa de date a achizitiei, caiet de sarcini, formulare, clauze contractuale): se elibereaza in baza unei solicitari scrise, inaintata autoritatii contractante;
 • Documentatie de atribuire (click pentru vizualizare si descarcare)

Persoana de contact Responsabil Achizitii Publice – Calin MATVEI, Tel:0769/179399, E-mail calinmatvei@yahoo.com