Achizitie directa CPV 30213100-6 Computere portabile, CPV 30216110-0 Scanere informatice, Imprimanta multifunctionala

Notă privind estimarea valorii contractului de achiziţie

Beneficiar: SC Alca Textile Prod SRL 
Titlul proiectului POSDRU : „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS”
ID proiect POSDRU:  144616
Linia de finanţare: DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Denumirea contractului de achiziţie: Furnizare de produse privind echipament pentru birouri
Obiectul contractului de achiziţie: Furnizare de produse
Cod CPV: 30131000-6Echipament pentru birouri de corespondenţă (Rev.2)

Evaluarea contractului de achiziţie de produse/servicii/lucrări se realizează in conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziţie publică prevăzute in OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Nr.crt. Descriereaprodusului/

serviciului/ lucrării

Cantitate Preţul estimat/Valoarea tarifuluimediu lunar/Costul estimat pe

categorii de lucrării (fără TVA)

Total 
1) Scanner portabil 1 1.048,39  1.048,39 
2) Imprimanta portabila 1 1.008,06  1.008,06 
3) Multifunctionala Laser 1 2.419,35  2.419,35 
4) Laptop 4 2.419,35  9.677,42
5) Router Wireless 1 362,90  362,90 
Total lei, fără TVA 14.516,13 
Total euro (curs euro 1 euro = 4,4496 lei din data 25.05.2015.), fără TVA 3.262,34